Utbyggingsavtale for boligprosjektet Sjøkanten. Offentlig ettersyn

Formannskapet har vedtatt at forslag til utbyggingsavtale for boligprosjektet Sjøkanten legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Saksdokumenter til høringen 

Kunngjøring

Utbyggingsavtalen annonseres i Trønder-Avisa den 13.9.2023 og legges samtidig ut til offentlig ettersyn i servicekontoret på rådhuset.

Merknader til utbyggingsavtalen

Høringsuttalelser / merknader til avtalen sendes kommunen innen høringsfristen 25.10.2023, primært ved å benytte knappen "Si din mening her" nederst i artikkelen. 
Uttalelser kan også sendes i e-post til: postmottak@steinkjer.kommune.no, eller som vanlig post til: Steinkjer kommune, enhet plan og miljø, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Oppgi saksnr. 2019/64 som referanse.

Om avtalen

Boligprosjektet Sjøkanten  - Klikk for stort bildeBoligprosjektet Sjøkanten

Utbyggingsavtalens formål er å regulere prosessen ved gjennomføring av arealplan mellom kommunen som eier/fremtidig eier av offentlige anlegg og utbygger som er pålagt rekkefølgekrav for utbygging av området. Avtalen regulerer hvem som skal opparbeide anleggene, hvem som skal bekoste dem, kvaliteten på anleggene og hvordan overtagelse, drift og vedlikehold skal organiseres.

Avtalen omhandler særskilt ansvar- og kostnadsfordeling for opparbeidelse av følgende anlegg (jfr. avtalens kap. 2.1):

  • Vann og avløpsanlegg.
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (offentlige arealer).
  • Avfallsanlegg.
  • Grønnstruktur (offentlig friområde og turdrag, samt offentlig tilgjengelig kvartalslekeplass).

Samt bestemmelser knyttet til:

  • Drift og vedlikehold av grønnstrukturen.

 

Hva mener du om utbyggingsavtalen?


Si din mening her