Høring: Temaplan næring 2023-2032. Frist 30.03.23

Formannskapet har lagt forslag til temaplan næring 2023-2032 ut på høring/offentlig ettersyn. 

Alle som ønsker det inviteres til å gi innspill til planforslaget! Bruk knappen under her for å si din mening!

Forslaget ligger på kommunens planportal. 

Hva mener du om planforslaget? 

Si din mening her

Frist for uttalelse er 30.03.23