Detaljreguleringsplan Otto Sverdrups veg 38A- offentlig ettersyn

Formannskapet har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for eiendommen Otto Sverdrups veg 38A ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser/merknader er 25.10.23. 

Om planen

Planforslaget fremmes av grunneier Håvard Haarstad. Formålet med planen er å legge til rette for fradeling og utbygging av en ny eneboligtomt og tre-fire boenheter i rekkehus. Planen skal også sikre adkomstveg til de nye eiendommene, samt regulere ny tomtegrense for eksisterende enebolig i Otto Sverdrups veg 38A.

Kunngjøring

Offentlig ettersyn kunngjøres i tillegg til her på nettsida, gjennom annonse i Trønder- Avisa 30.08.23. Dokumentene er tilgjengelige på linkene under, og legges også ut fysisk i servicetorget, Steinkjer rådhus. 

Si din mening om planforslaget

Sakens dokumenter er lagt ut i kommunens planregister, der du også kan gi uttalelse/merknad til høringen.  Åpne fanen Planbehandlinger - Offentlig ettersyn, og velg deretter relevante høringsdokumenter.

For å uttale deg i saken åpner du fanen "Gi tilbakemelding", fyller ut feltene og sender inn. 

Om du ikke ønsker å bruke elektronisk skjema kan du sende epost . Husk å oppgi saksnr.