Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Frist for å levere oppgaven er 15. mars.

Send inn omsetningsoppgave 

Du sender inn omsetningsoppgaven ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under.

Omsetningsoppgave for alkohol

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

  • manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften
  • manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften