Vedlikeholdstilskudd grendehus/samfunnshus

Steinkjer kommune deler ut vedlikeholdstilskudd til grendehus/samfunnshus. Grende- og samfunnshusene er svært viktige bindeledd og arenaer for aktivitet i kommunen. Tilskuddet er ment som en stimulans for å gjøre disse husene tilgjengelige for kommunens innbyggere. 

Tilskuddsrammen

For 2022 er det gitt en tilleggsbevilgningen til vedlikehold på totalt kr. 500 000,- til fordeling. 

Kriterier for tildeling

  • Det gis tilskudd til vedlikehold av eksisterende bygg.
  • Investeringer i varig fast utstyr kan tas med i søknaden. Utstyr skal være en del av husets faste inventar og ikke være aktivitetsbasert. Eksempler på aktuelt utstyr kan være investeringer som vaskemaskin/vaskelinje, komfyr/koketopp og lignende.
  • Søknaden må inneholde budsjett og en beskrivelse av hva pengene skal brukes til.
  • Drift av bygget og arbeidspenger/lønnskostnader er ikke stønadsberettiget.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.november 2022

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor.

Søk om vedlikeholdstilskudd til grendehus/samfunnshus