Aktivitetstilkudd grendehus/samfunnshus

Det kan søkes om aktivitetstilskudd til grendehus/samfunnshus og hensikten med tilskuddet er å gi frivillige lag og organisasjoner muligheten til å benytte grendehus/samfunnshus uten å belastes for husleie. Målet er økt aktivitet i denne typen lokaler i hele Steinkjer kommune.

Kriterier for tildeling

  • Tilskuddet tildeles etterskuddsvis
  • Aktiviteten må ha allmenn kulturell verdi.
  • Aktiviteten skal ikke være direkte inntektsbringende for den som benytter grendehuset/samfunnshuset. Øvelser, møter, trening, samlinger er eksempler på godkjent aktivitet. Dugnadstimer er ikke stønadsberettiget
  • All aktivitet der grendehuset/samfunnshuset fakturerer husleie til leietaker, omfattes ikke av ordningen. 
  • Samlet tilskudd til et hus kan pr. år ikke overstige 15% av årlige budsjetterte midler. 

Hvordan søker jeg?

Du søker via søknadsskjemaet nedenfor innen 1. april og 15. september. Frist 15.september for tilskudd 1.halvår inneværende år, og frist 1.april for tilskudd for 2.halvår året før.

Søk om aktivitetstilskudd til grendehus/samfunnshus

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. april og 15. september