TT-kort (tilrettelagt transport)

Tilrettelagt transport er en tjeneste for personer med varig funksjonsnedsettelse som ikke kan, eller har store vansker med å benytte kollektivtransport. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Søknad om TT-kort skal sendes søkers bostedskommune.
(Bosted defineres som adresse registrert i Folkeregisteret.)

Søknadene behandles av en godkjenningsnemnd som har møter 6 ganger pr. år.

Dato for søknad og tildeling er:

Søknadsfrister

   Tildeling​

15. november

​   01. januar       

​15. januar

​   01. mars    

​15. mars

   01. mai

15. mai

   01. juli

15. juli

   01. september

​15. september

   01. november


Se mer informasjon om TT-kort på fylkeskommunens nettside.

Søknadsskjema

 

Kontaktinformasjon
Kirsti Tessem, tlf.  98 25 34 40
Sentralbordet, tlf. 74 16 90 00