Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for elever i grunnskolen og i videregående skole og deres foreldre. 

Kontakt oss

Helsesykepleier har fast kontortid ved alle skolene, der elever, lærere og foresatte kan ta kontakt uten avtale.

Fagkonsulent skolehelsetjeneste tlf: 96 94 80 18

Er du nytilflyttet vil du bli kontaktet av oss.

 

Besøk oss

Foruten fast kontortid på skolene har vi også kontor ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 3.etg, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer