Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen er et tilbud til foreldre i oppfølging av barnets utvikling og trivsel, og et tilbud om oppfølging av nasjonale tilrådinger om vaksinasjon

Kontakt oss

via Helsenorge

Steinkjer helsestasjon

Åpningstid: Mandag - torsdag kl. 08.00 -14.00
Telefontid: 47 69 69 30 kl. 08.15-11.15 og kl. 12.15-14.00
Adresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 3.etg, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

Malm helsestasjon

Åpningstid: Torsdager kl. 08.30 - 13.00
Telefontid: 98 25 34 71 torsdager 08.30 - 13.00. 47 69 69 30 mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellom kl. 08.15-11.15 og kl. 12.15-14.00
Besøksadresse: Verran helsetun
Postadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 3.etg, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

Åpen Helsestasjon fra 0-1 år

Åpningstid: Drop in, onsdager kl. 13.00-14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Besøk oss

Steinkjer helsestasjon

Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 3.etg, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

Malm helsestasjon

Besøksadresse:  Verran helsetun