Fysioterapi og ergoterapi - barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge i Steinkjer kommune, 0-18 år.

Kontakt oss

Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Postadresse: Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

Telefon fysioterapeut: 47 47 36 56/74 16 90 00
Telefon ergoterapeut: 40 40 05 24/74 16 90 00
E-post: fysioergobarn@steinkjer.kommune.no 

Henvisningsskjema - fysioterapi for barn og unge

 

Vi jobber for at barn og unge i Steinkjer kommune, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen. Oppfølging gis i tett samarbeid med barnet, foreldre og samarbeidspartnere. Vi jobber på barnets arena; i hjemmet, helsestasjon, barnehage og skole.