Avlastningstilbud for barn og unge 0–18 år

Målet med avlastningstilbudet er å lette arbeidsbelastningen for pårørende. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig å bo sammen med pårørende. Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontinuitet.

Hvem får tjenesten?

Avlastningstilbudet er for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Avlastning erstatter ikke, men ytes i tillegg til eventuelle andre tjenester den omsorgstrengende har behov for.

Hva omfatter tjenesten?

  • Avlastning i tilrettelagt bolig.
  • Avlastning i private hjem - hjemmeavlastning.
  • Avlastning «Inn på tunet» (avtaler med spesielle gårdsbruk i området)
  • Tilsyn

Hvordan få tjenesten?

Det kreves egen søknad. Digitalt søknadsskjema finner du nedenfor og søknaden blir behandlet av et inntaksteam. Det kan søkes om avlastning hele året. 

Søk om avlastning for barn og unge 0-18 år

Opplysning om klageadgang følger vedtaket.  

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm

Pris

Tilbudet er gratis for brukerne.

Annen informasjon

Alle ansatte har skrevet under på taushetserklæring.
Ansatte plikter å fremlegge politiattest av nyere dato.

​​​​​

Kontaktinformasjon

Enhetsleder May Britt Ramberg
Telefon 96 94 23 87, e-post: may.britt.ramberg@steinkjer.kommune.no