Åpen barnehage

Åpen barnehage ønsker velkommen til småbarn og deres foreldre. Det er et gratis drop in tilbud, du trenger ingen avtale.

Åpen barnehage er et møtested for å bli kjent med andre som har barn i samme alder,
dele erfaringer,  bygge sosialt nettverk og få støtte i foreldrerollen. 
Åpen barnehage er et sted for vennskap,  fellesskap, leik og læring. 

VELKOMMEN!

Kontaktinformasjon

Sted: Helse- og beredskapshuset, Familiens hus, 3. etg.,
          Seilmakergata 7725 Steinkjer
Tid: Mandager kl. 09.30-11.30 og kl. 12.00-14.30
Tlf: 99 33 88 80

Følg oss på Facebook - Åpen barnehage Steinkjer