Treningstilbud for eldre

Trenger du å trene balanse? Bli med i treningsgrupper for seniorer!

Tilbudet heter "Sterk og stødig"

Treningen foregår i stående og gående, og har hovedvekt på styrke i beina og balansetrening.

Hvem kan delta?

Målgruppen for "Sterk og stødig" er hjemmeboende eldre med begynnende funksjonssvikt og ustøhet, som går uten hjelpemidler innendørs og fortsatt klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand. Målet er å tilby et kunnskapsbasert og kvalitetssikret treningstilbud for eldre i kommunen, med tanke på forebygging.

Hva koster det?

Et gratis lavterskel tilbud som arrangeres flere steder i kommunen av frivillige instruktører, og følges opp av fysioterapeut.

Alle treningsgruppene er ledet av frivillige som har fått opplæring av fysioterapeut. 

Sterk og stødig - treningstilbud for seniorer
Sted Adresse Dag Tid
Malm Storsalen på samfunnshuset Torsdag kl. 10.00
Kvam Kvam grendehus Torsdag kl. 10.15
Ogndal Vålen samfunnshu Onsdag kl. 10.30
Henning Henning sanitetshus Torsdag kl. 11.00
Sparbu Sparbu bosenter Tirsdag kl. 10.30
Sentrum Samfunnshuset Mandag kl. 10.00

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen i Steinkjer på telefon 47 47 12 13 (tirsdag og torsdag)