Treningstilbud for eldre

Tilbudet "Sterk og stødig"

Kommunen har tilbud om fallforebyggende trening, og her vil det komme mer informasjon.

Kontaktperson er Lena Bjørnback, telefon; 47 47 12 13