Byafossen barnehage

Et godt sted å være, leke og lære!

Forelder? 

Dialog med barnehagen

Barnehagen har den daglige dialogen med foreldrene i appen MyKid. 

Vedtekter

Les vedtektene til Steinkjers kommunale barnehager

Åpningstid

Barnehagens åpningstid er kl. 07.00-16.30

Kontakt oss

Kontor: 40 43 75 34
Fossen: 40 44 47 30
Byakleiva: 40 41 75 24
Topphaugen: 40 42 88 39
Rismyra: 40 43 36 70