Steinkjersannan barnehage

Barna i sentrum!

  • Barn er viktige for hverandre
  • Barn vil og kan
  • Barn utforsker      

Forelder? 

Dialog med barnehagen

Barnehagen har den daglige dialogen med foreldrene i appen MyKid. 

Vedtekter

Les vedtektene til Steinkjers kommunale barnehager

Kontakt oss

Åpningstid: kl 07.00-16.30

Enhetsleder: 90 89 61 04
Konstituert enhetsleder: 94 02 82 77
Avdeling Martenshagen: 94 82 73 37
Avdeling Rismelen: 90 99 88 04
Avdeling Holmen: 45 97 56 31
Avdeling Bystranda: 94 81 00 35
Avdeling Labyrinten:  90 99 70 17
Avdeling Torget: 90 94 06 99