Prosjekter - veg

Det er stor aktivitet med små og store prosjekter rundt om i kommunen. Oversikten nedenfor omfatter mange, men ikke alle prosjektene.

Om veiarbeid i Steinkjer kommune

I de fleste utbyggingsprosjekt kombinerer vi utbedring på både vei, vann og avløp (VVA) i samme prosjekt, for å samlet sett få best mulig utbedring ut fra ressursene som er tilgjengelige.

Kommunale veier - pågående prosjekter:

  • Øravegen Follafoss - gatebelysning og asfaltering ferdigstilles aug 2022
  • Bjørkanvegen Malm - overvann - ferdigstilles høst 22
  • Trøavegen / Steinvegen /Infanterivegen - ferdig aug. 22
  • «Øvre Heggesåsen» og «Gamle Kongeveg og Heggelivegen»  - VA/Overvann utføres 22/23
  • Gamle Kongeveg og Heggelivegen, VA og vegstandard, ferdigstilles 23

Fylkesveiene - prosjekter: 

E6 - prosjekter: