Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

 • Hold deg hjemme. 
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113. 
 • Ikke dra til fastlegen, sykehuset eller legevakten dersom du mistenker koronasmitte.

Det er viktig at du kontakter fastelege eller legevakta via telefon og ikke ved oppmøte.

Symptomer

Symptomene er som ved andre luftveisinfeksjoner som ved forkjølelse og influensa.

 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og brystsmerter.


Når skal du kontakte lege?

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Hvis du får alvorlige symptomer, som for eksempel problemer med å puste, ta kontakt med fastlegen din per telefon. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved fare for liv og helse ring 113. 


Hvem skal testes for koronavirus?

Folkehelseinstituttet har retningslinjer for hvilke personer som skal testes for smitte og ikke. Dette er retningslinjer som kommunene og hvert legekontor må forholde seg til. Oppdatert oversikt over retningslinjene finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/  

Alle spørsmål knyttet til personlig helse, fare for å være smittet samt spørsmål om testing skal rettes til fastlegen.


Hvordan beskytte seg mot smitte?

God hoste- og håndhygiene reduserer alltid risikoen for å få luftveisinfeksjoner. Dette gjelder også for koronaviruset.

 • Du skal holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt hvis du har vært ute blant folk.
 • Antibac (hånd-desinfeksjon) er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene.
 • Ikke bruk munnbind. Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som øker smittefaren.
 • Host eller nys i albuekroken, aldri i henden. Du kan også hoste og nyse i et papir og kast det rett i en søppelpose etter bruk. Vask hendene nøye etterpå.


Slik smitter viruset

Det nye koronaviruset smitter trolig på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte:

 • Gjennom luften, for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn.
 • Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre.
 • Gjennom gjenstander, viruset kan overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander.

 

Bringer du ut mat og utstyr?

Dersom du bringer mat og utstyr til andre, enten privat eller via butikk, må du påse at du følger dette:

 • Det er viktig å påse at hjembringing skjer uten personkontakt.
 • Du skal ha god hoste- og håndhygiene .
 • Du kan ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon.