Den kommunale boden ble godt besøkt i år også og utdeling av kumvafler og vann var like populært som før. Mange av de besøkende deltok også i tippekonkurransen,

Riktige besvarelser på konkurransen er:
1. Hvor mange melkekyr var det i Steinkjer i 2006?                         > Svar: 5.207 
2. Hvor mange høner var det som la egg i Steinkjer i 2006?         > Svar: 47.000
3. Hvor mange elg ble skutt i Steinkjer i 2006?                                > Svar: 770
4. Hvor mange registrerte kulturminner har vi i Steinkjer i dag?   > Svar: 1.153
5. Hvor stor andel av Steinkjer er dyrka jord?                                    > Svar: 10 %

 Trekningen ble foretatt 15.08 og de heldige vinnerne ble:

1 krakk fra Arbeidssentralen:Sissel Grande
1 nålpute fra Arbeidssentralen:Brit Haraldsen
1 tovet vinvarmer fra Arbeidssentralen:Eva Solstad
2 fribilletter fra Saga Kino:Jørgen Eriksen
1 familiebillett fra Dampsaga Bad:Jonas Hemnes
1 Familiebillet fra Dampsaga Bad:Arnhild Myhr