Ordfører Anne Berit Lein (Sp) fremmet et omforent forslag på vegne av alle parti i formannskapet i dag. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt:

Store deler av næringslivet står på kort tid i en svært krevende situasjon grunnet Covid-19.

Det jobbes godt både nasjonalt og regionalt med tiltakspakker og støttende funksjoner. Også lokalt har det vært stort fokus på raskt å få opp støttende ordninger og tiltak.

Etableringen av Beredskapsteamet forrige uke, koordinert av Steinkjer næringsselskap og i samarbeid med Steinkjer næringsforum, T:lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred, Tindved, DNB og Sparebank 1 er et slikt støttende tiltak. Beredskapsteamet hjelper bedrifter å komme i kontakt med sentrale pakker, kontakt med banker, Innovasjon Norge, NAV, og bidrar i utviklingsprosjekter.

Innherredskommunene er enige om å:

  • Ikke stenge kommunegrensene
  • Ikke innføre karanteneregler mellom kommunene
  • Etablere samhandlingsråd for næringslivet på Innherred. 1. møte er avholdt, og uttalelse er sendt stortingsbenken, KS nasjonalt, samt media. Uttalelsen vedlegges.

Formannskapet vil i tillegg være tydelig på følgende:

  • Vi har en stor investeringsportefølge i Steinkjer kommune i år. Vi skal holde trykket oppe på disse. Vi investerer i år for 790.8 mill kr i regi av Steinkjer kommune, fordelt på noe over en halv milliard (565,2 millioner) i Steinkjerbygg KF og 225,6 mill i Steinkjer kommune. Av dette ble 72 millioner rebudsjettert fra 2019 i forrige formannskapsmøte. Dette tilfaller i stor grad det lokale næringslivet. I tillegg til dette planlegger Steinkjerbygg vedlikeholdsarbeider der vi kjøper tjenester og varer for mange millioner hos det lokale næringslivet. Formannskapet understreker at denne store portefølgen må vi trykke til på nå slik at vi bidrar best mulig mot næringslivet, konsulenter, arkitekter, byggherrer og entreprenører. Kommunen ønsker gjerne signaler fra de ulike bransjene dersom det er noe som i tid nå bør prioriteres framfor annet.
  • Steinkjer kommune skal betale regninger i god tid, og ikke å ha utestående.
  • Dersom næringsdrivende eller privatpersoner har behov for betalingsutsettelse i forbindelse med kommunale regninger som har forfalt eller forfaller i nær framtid, ber vi om at det tas kontakt med kommunen slik at vi sammen kan finne en best mulig løsning. Vi ønsker å hjelpe de som trenger det. Innherredskommunene er samkjørte på dette.
  • Kommunen skal vektlegge full drift innenfor plan og byggesak
  • Steinkjer kommune gjennomfører politiske møter som vanlig, men digitalt, og saker som er viktige for næringslivet vil kjøres gjennom for å opprettholde tempoet.
  • Kommunen setter trykk på å gjøre prosjekter gryteklare.
  • Kommunen ønsker tett dialog med Steinkjer næringsselskap, Steinkjer næringsforum og det større næringspartnerskapet for å følge utviklingen framover.

Formannskapet vil komme tilbake med ytterligere oppfølging.