Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet.

Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn. Kommunen skal kontrollere at lovens krav følges opp. Kommunen skal ha innsyn i hva som skjer i barnehagene.

Med hjemmel i barnehagelovens § 16 kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunen kan vedta stenging av barnehagen

I Steinkjer kommune er det avdeling for oppvekst som gjennomfører tilsyn etter barnehageloven. Tilsynsbesøk kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.