Finansiering av de private barnehagene er regulert gjennom forskrift om tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Forskrift om tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager