Søknadsfristen er i år 1. februar 2019, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

All nødvendig informasjon finner du her