Til frivillige lag og organisasjoner i Steinkjer 

I forbindelse med denne tildelingen henvender vi oss til lag, foreninger og andre som har et opplegg for barn og unge denne sommeren. Vi tilbyr dere nå en mulighet til å søke økonomisk støtte for å gjennomføre slike opplegg, der støtten medfører at dere kan ha en sommeraktivitet til redusert pris eller den kan være gratis.

Kommunen har vedtatt en inkluderingsstrategi «Med hjerte for Steinkjer– en varm og inkluderende kommune». Vi vektlegger også inkludering som en viktig del av sommeraktiviteten, og dette må komme fram av søknaden. Sommeraktiviteten må gjennomføres i perioden 20.juni- 20.august.  

Det må være en ansvarlig myndig søker og kontaktperson for dette tilbudet.  


Kriterier for å få tildelt midler

  • Innhold 
  • Målgruppe og antall deltakere 
  • Økonomi 
  • Varighet  


Rapportering etter gjennomført aktivitet

Etter gjennomført sommeraktivitet leveres enkel rapportering med bl.a. følgende punkter:  

  • Antall barn og unge som har deltatt 
  • Hvordan sommeraktiviteten var bemannet  
  • Kort beskrivelse av tilbudet som ble gitt, samt evaluering av tilbudet  


Søknad

Søknadsfristen er 20. juni.
Søknader som kommer inn innen fristen vil bli prioritert i tildeling av midlene. Svar på søknaden kan forventes innen kort tid etter fristens utløp.  

Søknaden sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no


Kontaktperson

Unn-Elisabeth T. Kristiansen
Tlf. 90 20 91 16
Mail: Unn-Elisabeth.Tronstad.Kristiansen@steinkjer.kommune.no