Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale i skolen har gjort tilsetting for skoleåret 2021/22.

Se vedtaket her.