Søknad om TT-kort skal sendes søkers bostedkommune.
(Bosted defineres som adresse registrert i Folkeregisteret.)

Transportsøknader behandles av ei Godkjenningsnemnd som har møte 6 ganger pr år.
Se mer informasjon om TT-kort her.

Dato for søknad og tildeling er:

Søknadsfrister

   Tildeling​

15. november

​   01. januar       

​15. januar

​   01. mars    

​15. mars

   01. mai

15. mai

   01. juli

15. juli

   01. september

​15. september

   01. november