​Det var i hovedutvalgsmøtet for oppvekst og kultur tirsdag 28.11.17 at tildelingen ble vedtatt. 

 

Begrunnelse for tildeling av kulturprisen til Steinkjerfesitvalen og Svein Bjørge:

"Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på kulturfeltet. Årets pris tildeles Steinkjerfestivalen, med Svein Bjørge i spissen, som over mange år gjort kultur tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. Denne musikkfestivalen har vokst og vist godt samarbeid med både kommunen, frivilligheten og næringslivet. Foruten selve musikkprogrammet har festivalen et allsidig program med andre aktiviteter utenom det rent musikalske, og engasjerer og inkluderer mange aldersgrupper - også barn. Festivalen har blitt en arena som inkluderer alle samfunnsgrupper, som integrerer nye innbyggere og fremmer stor grad av frivillig innsats.  Steinkjerfestivalen er en stor motor i kulturbyen Steinkjer og den gjør byen vår mer attraktiv for innbyggere og tilflyttere. Prisen består av et diplom, en skulptur utført av kunstneren Nils Aas og et pengebeløp. Prisen overrekkes vinneren i kommunestyremøtet den 20.desember."


Begrunnelse for tildeling av kulturstipend til Esten Mortensen Holien:

"Hovedutvalget begrunner valg av vinner med hans ønske om å etablere seg som profesjonell aktør og at korpsbevegelsen i Steinkjer har behov for anerkjennelse og kompetanseoppbygging. Esten er 24 år og kommer fra Beitstad, han bor for tiden på Levanger der han nylig fullførte treårig faglærerutdanning i musikk og går nå på Kunst og håndverk ved Nord Universitet. Vinneren har sterk tilknytning til korpsmiljøet i fylket. "


De vil motta prisene under kommunestyremøtet 20.desember.

 

Birgit Bjerkan
Kulturkonsulent