Kommunen tar stadig imot flere brukere som har store hjelpebehov og med dette prosjektet er altså målet at flere fortsatt kan bo hjemme.

Steinkjer kommune er med i et prosjekt der et av målene er å utarbeide en eller flere modeller for implementering av hverdagsrehabiltering i kommunen fra 2016 og kommunen ønsker i tillegg å få mer kunnskap om hverdagsrehabilitering eller andre omsorgstjenester er til nytte for hjemmeboende personer med behov for rehabilitering. Undersøkelsen er en nasjonal studie som er finansiert av Helsedirektoratet.

Her kan du lese mer om prosjektet hverdagsrehabilitering.