Fra 3. mai tilbyr NAV Inn-Trøndelag individuell råd og veiledning på privatøkonomi uavhengig av om man har andre tjenester fra NAV. Tilbudet gjelder for innbyggere i Verran, Steinkjer, Snåsa og Inderøy og prøves ut til og med juni 2019 i første omgang. Det vil vurderes videreført til høsten.
 
Tidspunkt: Hver fredag kl. 13-15
Sted: Steinkjer rådhus, servicetorget
 
Tilbudet er gratis - Ingen timebestilling – henvendelse i Steinkjer kommunes Servicetorg på rådhuset.
 
Minner også om at NAV kan gi bistand gjennom NAV gjeldsrådgivning:
  • Økonomirådgivningstelefonen: tlf. 55 55 33 39 tastevalg 1 (kl. 10-15)
  • Chat: nav.no/800gjeld