IMG_1037.JPGVelkommen til Steinkjer kommune. Som nyansatt ønsker vi å gi deg litt forhåndsinformasjon.
 

Som ansatt i kommunen må du gjøre deg kjent med vår hjemmeside. Her finnes mye viktig og nyttig informasjon. 

Nedenfor vil du i tillegg finne lenker til opplysninger vedrørende de rettigheter og plikter du har som ansatt samt lovverk og tariffavtaler. Dette er viktige dokumenter som angår deg som arbeidstaker.

I kommunens kvalitetssystem EQS vil du vil finne detaljerte beskrivelser, rutiner og prosedyrer for mange av de oppgaver vi utfører i kommunen. Systemet er bygd opp etter avdelinger og fagområder. EQS vil være tilgjengelig for deg etter at du har startet i din nye stilling og fått datatilgang.

Som ansatt vil du få tilgang til KS læring. Her ligger blant annet kurset «Nyansatt i Steinkjer kommune» som gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Kompetanseregistrering
Det er viktig at du så tidlig som mulig registrerer deg i kommunens kompetanseregister Dossier. Du vil motta en egen e-post angående dette, etter oppstart i stillingen din. Her legger du inn informasjon om deg selv, din utdannelse og praksis. Det er også viktig at du oppdatere informasjonen etter som den endrer seg.


Viktige dokumenter du bør kjenne til


Vi ønsker deg lykke til i din nye jobb.