Temaet var møteledelse i ulike typer møter i forbindelse med samhandlingsreformen og arbeidet med individuell plan og koordinatorrollen.

Foredragsholder var Eirik J Irgens, professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) og  NTNU fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Foreleser IrgensHans faglige kompetanseområde er særlig innenfor organisasjon og ledelse: organisasjonsutvikling, skoleutvikling, profesjonsutvikling. Kunnskapsledelse, skoleledelse, utdanningsledelse, kunnskapsledelse, endringsledelse, ledelse av lærings- og kunnskapsprosesser.

Forsamlingen skulle dermed være i "de beste hender", noe som ble bekreftet av tilbakemeldinger umiddelbart etter opplæringsdagen. 

88 registrerte representanter fra ulike kommunale tjenester med ansvar for arbeid som koordinatorer i re-/habiliteringsområdet, og/eller ansvar for utarbeidelse av individuell plan, var samlet for å lære om møteledelse og få tips om gjennomføring av ulike samarbeidsmøter.
 
 

Deltagere på kurs i møteledelse


Forsamlingen ble ledet inn i innholdet av en "verktøykasse" / "beautybag"  til hjelp for kommende møter. Dagen ga et konkret verktøy for møteledelse for alle de fremmøtte. Irgens presiserte at resultat av møter er alles ansvar.
 

Steinkjer kommune ønsket Irgens velkommen tilbake til temadag neste høst.