Dette gjelder ansatte som gjennom sitt arbeid møter personer som er/kan være utsatt for ulike former for vold i livet sitt. Ca. 80 personer deltok og disse representerte over 20 ulike fagtjenester i kommunen.Påmeldt var også Snåsa kommune og Helse Nord-Trøndelag.
 

Deltakere på temadag om forebygging av vold 17.10.13.jpg

Temadagen ble arrangert på bakrunn av Stortingsmelding 15 om "Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner" som reiser et viktig tema som ansatte i Steinkjer kommune bør være best mulig rustet til å møte.

Enten man arbeider med barn, unge, voksne eller eldre, norskfødte, flyktninger, asylsøkere eller mennesker med annen kulturell bakgrunn er det nyttig for ansatte å ha et verktøy i dette arbeidet.
 

Hva skal du se etter, og hva kan og skal du gjøre med det du ser?
 

 

Psykolog Didrik Hægeland.jpgForedragsholderen, psykolog Didrik Hægeland, engasjerte deltakerne med sitt innlegg. Han jobber ved Tøyen DPS og er tidligere leder for Alternativ til Vold i Drammen.


Fra før har han ledet volds- og risikoprosjektet ved Ullevål akuttpsykiatriske avdeling, og veileder i dag barneverntjenester i Oslo i forhold til vold i nære relasjoner. Han har forelest både i inn- og utland om omsorgssvikt, vold og traumatisk stress.
 

 

 

 

Deltakere - temadag om forebygging av vold 17.10.13.jpg

 

 

 

 

 

 

Deltakerne var fornøyd med dagen og tok med seg nyttig informasjone tilbake til sine arbeidsplasser.