Mange møtte opp for å overvære den offisielle åpningen av telthuset og det var ordfører Anne Berit Lein som stod for dette. 


Kort informasjon om telthuset

Da det var militær virksomhet her i Steinkjer, ble dette bygget brukt som militærdepot i perioden 1839 til ca 1970. I 1977 ble det bygd om til leirkapell og 8.desember 1978 ble det innviet og vigslet og var kapell fram til 2004. Det var kirkerom i andre etasje og det rommet 40 personer. 

Bygget har blitt flyttet flere ganger og sist flyttet til nåværende sted på Krogbakken ved poppellunden i juni 2020. Huset blir tatt godt vare på av Steinkjersannans venner. 

Du kan lese mer om husets lange historie på denne siden som ligger på kommunens hjemmeside under "Historiske bygg".


Den offisielle åpningen

Det var Tor Erik Jensen (kontaktperson for telthuset) som ønsket velkommen og fortalte litt om historien til bygget. Han ga ordet til ordfører Anne Berit Lein som stod for den offisielle åpningen. Etter at informasjonsskiltet ble avduket av ordføreren og Tor Erik Jensen, fortalte Svein Karlsen litt om kartene, bildene og teksten på skiltet (som har to sider).

Deretter ble det blå skiltet montert på veggen i regi av kommunen og dette skiltet forteller at bygget er et historisk og bevaringsverdig.

Til slutt ble gjestene invitert inn i huset for en bevertning og hyggelig prat. 
 

Klikk på bildene nedenfor får å få de i et større format.