Dette gjelder enhetene Eiendom, Sentralkjøkken, Vei, trafikk og park, Vann og avløp og Renovasjon. ISO 9001 går på kvalitet og 14001 på miljø. Disse nevnte enhetene er da pr i dag godkjent etter internasjonal standardkrav på disse områdene.

Det kom oppdaterte standarder sist høst, og vi må nå sikre at det vi gjør er innenfor ny standard.

Vi leverer tjenester til kommunens innbyggere, og gjennom det at vi er godkjent etter disse standardene, kan vi dokumentere at vi gjør ting på en god måte.

Sentralkjøkkenet er i tillegg godkjent etter standar 21000 (matsikkerhet).

Se mer informasjon om hva ISO-sertifisering er.


Ester Stølan
Enhetsleder Renovasjon