Organisasjonkart teknisk etat

Teknisk sjef heter Gunvor Aursjø. Tlf. 482 49 142, mail: gunvor.aursjo@steinkjer.kommune.no

Ansatte i enhetene:
Renovasjon
Kjøkkendrtift (tidligere sentralkjøkkenet)
Veg, trafikk og park  
Vann og avløp    
Landbruk  
Utbygging   
Byggesak og oppmåling