Husk at mange har utdanning og arbeidserfaring som er nyttig for vårt arbeidsliv. Samtidig får din bedrift arbeidskraft noen måneder uten ekstra kostnader.

For mer informasjon se IMDI sin nettside. Kontaktperson i kommunen: Eve Løe ved Steinkjer Voksenopplæring, tlf 93 06 61 64.