Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

Synskontakt:
Eli Ringseth, tlf. 479 71 155
eli.ringseth@steinkjer.kommune.no
 
Hørselskontakter:
Ann-Margaret Rendum Klæth, tlf. 479 71 150
ann-margaret.kleth@steinkjer.kommune.no 

Ingeborg Sørhøy, tlf. 974 80 376
ingeborg.sorhoy@steinkjer.kommune.no

NB! Syns- og hørselskontaktene formidler ikke vanlige briller, lesebriller eller høreapparater.


Syn

For å få synshjelpemidler gjennom folketrygden må man være svaksynt (visus 0,33 (6/18) eller dårligere)
Uttalelse fra øyelege eller annen spesialist er nødvendig før det kan søkes om hjelpemidler gjennom folketrygden

Aktuelle hjelpemidler:
  • Luper, lupebriller, kikkertbriller og lignende
  • Plass- eller punktbelysning
  • Ergonomisk utstyr for eksempel høyderegulerbare stoler og bord, bokholdere mm.
  • Lese-TV


Hørsel

Uttalelse fra hørselsspesialist er nødvendig før man kan få hørselshjelpemidler gjennom folketrygden. Det kan gjøres visse unntak.

Aktuelle hjelpemidler:
  • Datautstyr
  • Telefoner og telefoniutstyr
  • Lydoverføringshjelpemidler, for eksempel teleslynge.
  • Samtaleforsterker
  • Varslingshjelpemidler
  • Alarmsystemer