I 2012 besluttet Formannskapet at Steinkjer kommune ønsket å være vert for sykkelgård i Nord-Trøndelag.  En sykkelgård er et område med vei og gater i forminsket målestokk, der barn og unge kan lære seg å bruke sykkelen i trygge omgivelser.  Området som ble valgt ut i Steinkjer som aktuelt er arealet vest for Egge ungdomsskole.  Stedet ble valgt både fordi det har en fornuftig størrelse, det ligger i nærheten av skoleområdet både for barne- og ungdomsskole, det er en stor barnehage i umiddelbar nærhet, og det ligger også slik til at det kan være et nærmiljøanlegg for Egge-området.  I tillegg ligger det allerede en sykkelløype i området, som kan oppgraderes til en fin BMX-løype.Sykkelgård 2.jpg

Fylkeskommunen ønsket etablering av en slik sykkelgård i Nord-Trøndelag som kunne være et tilbud til alle skoler i heile fylket, og valget falt på Steinkjer kommune sitt alternativ. Det ble satt i gang arbeid for å finansiere og planlegge sykkelgården.  Underveis i planleggingen fikk vi positive innspill og også økonomiske bidrag både fra Trygg Trafikk og private aktører.  Anlegget er dermed et spleiselag mellom private aktører, Trygg Trafikk, Fylkeskommunen og kommunen.

Alle barneskoler i Nord-Trøndelag inviteres til å ta med sine 5.-klassinger til trafikk- og sykkelopplæring på Egge sykkelgård. Elevenes lærere må i forkant av opplæringen gjennomgå et kurs i regi av Trygg Trafikk. Dette kurset skal sette lærerne i stand til på egen hånd å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring med sine elever på sykkelgården. 5.-klassingene vil få prioritet, men også andre elevgrupper kan benytte sykkelgården i den grad det er kapasitet til dette. Fylkeskommunen yter tilskudd til transport for opplæring av elever på 5. trinn.

Det har heile tida vært et mål for kommunen at bruk av sykkelgården ikke skal avgrenses til skolenes bruk i pedagogisk sammenheng.  Arealet inviterer til aktivitet både på sykkel, på sparkesykkel og på trehjulssykkel. Det er også lagt til rette for at det kan etableres isflate på deler av området om vinteren.  Området passer derfor også som turmål for familier, enten det er en ettermiddagstur eller en søndagstur. Sykkelgården vil på ettermiddagstid og helg være et fint areal for uorganisert egenaktivitet.

Vi takker alle bidragsytere for positive bidrag, og vi ønsker alle innbyggerne i Steinkjer til lykke med sin nye sykkelgård, og håper bruken blir omfattende og variert.

 

Sykkelgård 3.jpg