• Vær hjemme fra jobb. Syke barn bør holdes hjemme fra skole/barnehage. Vi anser at 
  personer med ny influensa er smitteførende i omtrent syv dager etter symptomdebut.

• Begrens antall personer du har kontakt med

• Hold (om mulig) en avstand på minst én meter til friske personer

• Papirlommetørkle foran munnen beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast
  papirlommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

• Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
  Dette betyr at det fortsatt anbefales å være hjemme fra arbeid, skole og barnehage i
  7 dager fra symptomdebut (uansett forløp eller behandling med Tamiflu).

I tillegg finner du mer informasjon på www.pandemi.no eller du kan ringe publikumstelefonen 815 55 015.


Smittevernlege
Eivind Steen