I tillegg til å delta i kommunens planleggingsarbeid og det interkommunale samarbeidet, har stillingen fagansvar da kommuneoverlegen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver.