Styrevervregisteret er opprettet av KS som et webbasert register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om sine verv og økonomiske interesser.

Før den enkelte som vil la seg registrere kan legge inn opplysninger om verv og interesser, må vedkommende først være registrert med nøkkelinformasjon som navn og organisasjonstilknytning.

Les mer om styrevervregisteret her.