Registeret er opprettet av KS og bakgrunnen var å skape åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har.
I kommunens kommunikasjonspolitikk heter det at enhetsledere, avdelingsledere, rådmannens strategigruppe og rådmannen skal registrere sine styreverv og det oppfordres også til at våre folkevalgte gjør det samme. Les mer om dette i kommunikasjonspolitikkdokumentet.

Til styrevervregisteret.