I forbindelse med grunnlovsjubileumet i år ble det satt opp en egen pris på kr 3.000,- til de som valgte å lage film med demokrati som tema. Ordfører Bjørn Arild Gram og lederen for grunnlovsjubileumskomiteen Kirsten Lange overrakte premien. Vinneren ble filmen med navnet "De tre guttene og grunnlovsjubileet". De som hadde laget den het Per Kristian Holltrø, Martin Skognes, Robert Granmo, Håvard Jacobsen og JoTora Dahle Aagård.jpgakim Furunes.


De andre kategoriene var fiksjon, musikk, reklame, åpen klasse og publikumspris.


I år var det med deltakere fra hele landet som viser at festivalen har vokst i omfang. Bjørn Gunnar Ericson, som har ansvaret for filmfestivalen, var kjempefornøyd både med den store deltakelsen og med innsatsen i workshoparbeidet.


Tora Dahle Aagård underholdt med sang og flott gitarspill.