Foto: Adresseavisen.

Thommesen med følge skal besøke Bodomheimen, bautaen av Fredrikke Marie Qvam på Egge kirkegård, Fylkesmannsgården, Steinkjer kirke og Steinkjer rådhus.

Ved besøket i Steinkjer et det Thommesens familiære forankring til Bodomheimen og Fylkesmannsgården som vektlegges.

Det vise i denne sammenheng til vedlagte artikkel laget av Levin Nestvold.


16.15 denne dagen er det  Samefolkets dag som  markeres med et åpent arrangement i Steinkjer kirke.