Rådmann Torunn Austheim hadde en generell innledning om asylssituasjonen. Representant fra UDI orienterte om etablering av mottak i kommunen og en representant fra den private aktøren Hero fortalte litt om mottakene de drifter.

I tillegg orienterte kommuneoverlegen, enhetsleder for barn og familie og rektor ved Steinkjer voksenopplæring om hvs helsetjenester og skoletilbud som kommunen skal gi asylsøkerne.

UDI sin presentasjon under møtet

Kommuneoverlegens presentasjon

NRK Trøndelags nettartikkel