Rapporten er utarbeidet at Trøndelag Forskning og Utvikling. Den ser på dagens situasjon innen hotellkapasitet og mulige fremtidige scenario basert på intervju med aktører, hotellstatistikk og en hotellanalyse utarbeidet for Steinkjer.

Rapporten konkluderer med følgende hovedtrekk:

  • Det er grunnlag for betydelig vekst i hotellovernattinger i Steinkjer de kommende årene om det gjøres noe med hotelltilbudet og byens øvrige attraktivitet.

  • Dersom det ikke gjøres noe med dagens hotelltilbud og andre forhold som bidrar til økt attraktivitet i Steinkjer, vil aktører knyttet til det offentlige og foreningsliv redusere antall overnattinger framover.

  • Dersom hotelltilbudet øker, i standard og kapasitet, antyder de samme aktørene et potensiale på 4000-10000 hotellovernattinger pr. år. Størst potensiale ligger ifølge aktørene innen offentlig sektor, etterfulgt av lag/foreninger/politiske parti.

  • Scenarioer fram i tid viser et potensiale for økt antall hotellovernattinger i Steinkjer, men da må det betydelige tiltak og investeringer til for å kunne realisere dem – enten via oppgradering og utbygging av ca. 60 rom ved eksisterende hotellmasse, eller etablering av nytt hotell.

Prosjektleder i Attraktivitets- og omdømmeprosjektet i Steinkjer, Susanne Bratli, sier rapporten er godt verktøy som prosjektet kan jobbe videre med for å øke Steinkjers attraktivitet.

  • Gjennom rapporten har vi fått et tydelig signal på at noe må gjøres for å øke overnattingskapasiteten i Steinkjer framover, og det tar vi med oss i det videre arbeidet. Målet vårt er at Steinkjer skal framstå som en attraktiv by og et attraktivt administrasjonssenter for Trøndelag, sier Bratli.

Rapporten og markedsanalysen kan du lese her:


Vigdis Devik
​kommunikasjonsrådgiver