Jon Sverre Holstad som betjente hjullasteren fikk tatt tak i området i haugen det ulmet i og dratt det ut på gulvet. Takket være rask og riktig håndtering, samt at brannvesenet var svært raskt på plass ble det ingen skader.

Hallen er stengt i dag på grunn av røykutviklingen, og det må vurderes om utluftingen er så god at den kan tas i bruk fra i morgen.

Ester Stølan