Ester Stølan blir her intervjuet av Kari Anne Moe på Manifests årskonferanse. (Foto: Marianne Billing). Se reportasjen på fagbladets nettside nedenfor.

Det var ca 1000 deltagere på konferansen og hun mottok varm applaus fra salen.