Kontor: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Kontortid: Kl. 09.00 - 14.00 mandag, tirsdag og onsdag.
E-mail: stotteogfritid@steinkjer.kommune.no
Åpningstid / telefontid: Kl. 12.00 - 14.00
Tlf: 40 41 24 94.   //   95 17 34 84

Støtte- og fritidskontakt
Et tilbud for deg som trenger bistand til å delta på en fritidsaktivitet. Det kan være bistand til og fra, eller under aktiviteten. Ordningen har fokus på å bryte isolasjon ved å komme seg ut av hjemmet på ulike sosiale, kulturelle eller fysiske aktiviteter.

En støttekontakt kan ikke bistå med praktiske gjøremål, som for eksempel handling, rydding, vasking, matlaging eller kjøring. Ta kontakt med Forvaltningskontoret dersom du har behov som ikke kommer under støttekontaktordningen.

Det kreves godkjent politiattest av alle nye støttekontakter.

Barn og unge under 20 år

Fram til barn er om lag 10 år, er det vanlig at foreldrene er med barna sine på fritidsaktiviteter. Det vil si at det er stort sett barn eldre enn 10 år som får innvilget støttekontakt. Er det spesielle grunner for at man trenger støttekontakt før barnet er 10 år, vil dette også bli tatt i betraktning. Søknaden bli behandlet av Avlastning barn og unge. Kriteriene er de samme.

Skjema
Skjema for å søke om å få bli eller å få støttekontakt finner du til høyre på denne siden. Skjema kan også fås ved henvendelse til servicetorget i rådhuset, eller telefon 74 16 90 00.