Kriseteamet er et psykososialt støtteteam som blant annet består av psykiatrisk sykepleier og annet helsepersonell.

Kriseteamet kan bistå innbyggere i Steinkjer som er rammet av plutselige og alvorlige hendelser. Dette er selvsagt et frivillig tilbud for dem som ønsker.

På dagtid kan også helsesøster og fastlege være til god hjelp.