STØTTE- OG FRITIDSKONTAKT
Et tilbud for deg som trenger bistand til å delta på en fritidsaktivitet. Det kan være bistand til og fra eller under aktiviteten. Ordningen har fokus på å bryte isolasjon ved å komme seg ut av hjemmet på ulike sosiale, kulturelle eller fysiske aktiviteter.

En støttekontakt kan ikke bistå med praktiske gjøremål, som for eksempel handling, rydding, vasking, matlaging eller kjøring. Ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du har behov som ikke kommer under støttekontaktordningen.

Felles fritid
Fritidskontakttilbudet er knyttet opp mot faste grupper som ledes av en fast fritidskontakt som er ansatt av kommunen. Gruppene består av flere brukere og aktivitetene vil delvis være brukerstyrt, og delvis være styrt av fritidskontakten.

Det kreves godkjent politiattest av alle nye støttekontakter.

Skjema
Skjema for å søke om å få bli eller å få støttekontakt finner du til høyre på denne siden. Skjema kan også fås ved henvendelse til servicetorget i rådhuset, eller telefon 74 16 90 00.


TRENINGSKONTAKT

Målgruppe
Personer som er i et aktivt rehabiliteringsløp, der fysisk trening er sentralt. Hovedmålgruppen er personer med rus- og psykiatrirelaterte problemer.

Det fattes enkeltvedtak i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm, og vedtak fattes for 6 måneder av gangen. Fysisk aktivitet som behandlingsmetode har vært benyttet ved mange psykiatriske institusjoner i flere år, men etter utskrivning fra institusjonen har erfaringen vært at 1. linjetjenesten ofte har slitt med å videreføre dette. Det kan for målgruppen også være vanskelig å komme i gang med trening på egen hånd.

Hvordan komme i gang?
Treningskontakter er ressurspersoner i lokalmiljøet som er skolert ved 30 timers kurs:

  • Treningskontakten skal bidra til økt aktivitetsnivå ut fra brukeren sine behov.
  • Sikrer at deltager blir tildelt en treningskontakt med erfaring/ kunnskap innen de aktivitetene du ønsker å drive med.
  • Treningskontaktene skal motivere og følge deltageren til aktivitetene
  • Treningskontakten skal delta aktivt i treningen.

Søknadsskjemaer:
Se i høyre marg under Skjema.

Målet med tiltaket.
Tiltaket har som mål å øke nivået av fysisk aktivitet. Dette ved å motivere til deltakelse på vanlige treningsarenaer, tur- og friluftsliv, svømmehaller etc. Målet er å bidra til mestringsopplevelser gjennom meningsfulle aktiviteter, fellesskap og samhandling, ved å bygge på sunne og friske ressurser hos deltakerne.